Библиотека за тийнейджъри

Обратно

 

„Аз уча най-добре, когато имам свободата

да избирам какви знания и умения да развивам”

 

 

Знаете ли че?

Младежите са основен източник на таланти за съвременните работодатели и бизнеса.

 

Тайната в изграждането на компетентно младо поколение се крие в развитието на ключови умения за лидерство и успех в живота:

 • дигитални умения
 • умения за работа в екип
 • дискутиране
 • комуникация и презентиране
 • медийна грамотност и критично мислене
 • решаване на проблеми
 • креативност
 • планиране и проектно управление
 • предприемачество
 • финансова грамотност

 

Нашата цел е да създадем в обществените библиотеки привлекателна, безопасна и стимулираща среда, в която тийнейджърите да оползотворяват по градивен начин  свободното си време.

 

„Светът винаги изглежда по-ярък, когато създадеш нещо, което го е нямало преди” Нийл Геймън

 

Нека Заедно да създадем първата библиотека за тийнейджъри в България!

 

Вашата подкрепа ще ни позволи да инвестираме във:

 • Функционални, модерни и безопасни пространства, предназначени само за тийнейджъри
 • Свободен достъп до най-съвременни технологии в подкрепа на образованието и личностното развитие на всеки тийнейджър
 • Безплатен достъп до качествени ресурси за неформално и извънкласно учене съобразно интересите, страстите и желанията на тийнейджърите 

Заедно ще създадем по-добри възможности за тийнейджърите на България за:

 • Развитие на дигитални, социални, креативни и предприемачески умения 
 • Професионално и лично развитие
 • Успех в живота

Модерните библиотеки са незаменими за доброто образование и успех на младите. 

 

От всички нас зависи да подпомогнем личното им развитие. 

 

Включи се и Ти!

 

1. Данни за дарителя
2. Сума на дарението
3. Начин на плащане
4. Общи условия
x