ДЕЦА В БИБЛИОТЕКАТА

Обратно

 

"За да успея в училище трябва да съм грамотен от малък"

 

 

 

Знаете ли че?

Четенето на книжки и познавателните дейности в първите месеци и години от живота на детето спомагат за изграждането на т. нар. синаптични връзки в мозъка му. Те са в основата за развитието на:

  • възприятията,
  • мисленето,
  • паметта,
  • концентрацията,
  • креативността и
  • любознателността,

необходими на детето за успех в училище и в живота.

 

„Ако искате децата ви да са интелигентни, четете им приказки. Ако искате да са по-интелигентни, четете им повече приказки“.

Алберт Айнщайн

 

Вашата подкрепа ще ни помогне да инвестираме в повече кътове за ранно детско развитие в обществените библиотеки в България, в които ще:

  • Изградим функционални и модерни пространства за най-малките от 0 до 6 г. възраст
  • Закупим съвременна детска литература и други ресурси за насърчаване на четенето и осъществяване на литературни занимания с децата и родителите им
  • Осигурим подходящи образователни играчки и материали за осъществяването на иновативни познавателни дейности и ателиета 

 

"Книгата е мечта, която държиш в ръцете си."

Нийл Геймън

 

Нека заедно да помогнем на повече деца да мечтаят!

1. Данни за дарителя
2. Сума на дарението
3. Начин на плащане
4. Общи условия
x