БИБЛИОТЕКАТА – ВХОД КЪМ ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ

Обратно

 

"Свободния достъп до технологии ми позволява да се развивам"

 

Знаете ли че?

Библиотеките в 21 в. са третото място за дигитално включване след дома и работа/училище.

 

Чрез технологиите те изграждат безплатни пространства за:

 • информация и комуникация
 • учене през целия живот
 • творчество и вдъхновение
 • съвместна работа
 • срещи и дискусии
 • изява и събития

 

Нашата цел е да помогнем на обществените библиотеки да предоставят улеснен достъп до най-новите дигитални технологии, осигурявайки равни възможности за лично, социално и професионално развитие на всеки. 

 

"Равните възможности се основават на равeн достъп"

Бил Гейтс

 

Вашата подкрепа ще ни позволи да предоставим на повече хора свободен достъп до:

 • Компютри, лаптопи, таблети, смартфони
 • 3D принтери и 3D скенери
 • Роботизирани технологии
 • Аудио и визуална техника
 • Виртуална реалност
 • Уеб, десктоп и мобилни приложения
 • И други модерни дигитални технологии

Заедно ще създадем ценни възможности за:

 • Развитие на дигиталните умения, творчеството, иновациите, предприемачеството и бизнеса
 • Преодоляване на социалното неравенство и
 • Повишаването на качество на живот на българските граждани. 

Бъдещето е дигитално! Нека заедно подготвим българското общество за него!

 

Инвестирайте в българските библиотеки - инвестирайте в Бъдещето на България!

1. Данни за дарителя
2. Сума на дарението
3. Начин на плащане
4. Общи условия
x